วันที่ 28 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ DPO RESEARCH FORUM 2 โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน ภายในงานมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ในช่วงปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน รวมถึงการจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยเเละพัฒนาของ อ.ส.ค. มุ่งสู่นมเเห่งชาติ ปี 2564”  ทั้งนี้ในช่วงเวลา 13.15 น. มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ระหว่าง อ.ส.ค. โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. / บริษัท อาหารสัตว์ไทย สระบุรี จำกัด โดย นายโดม มีกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส/ และบริษัทออลเทคไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น โดย น.สพ. กิจ สุนทร ผู้จัดการภูมิภาคสายพันธ์สัตว์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี