ช่วงเย็นวันที่ 21 กันยายน 2561 อ.ส.ค.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้เเก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จำนวน 44 ท่านโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมนำคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมร้องเพลงแสดงมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี