ช่วงเย็นวันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ จำนวน 38 ท่าน จากนั้นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการมอบของที่ระลึก (แหวนทองคำและโล่รูปวัวแดง) ให้เเก่ผู้เกษียณอายุ จำนวน 38 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม (นายดนัย สายนุ้ย) เป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณ และคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค.และครอบครัวถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี