สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 036-342053, 089-9018035 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร