เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ธ ผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ประธานสหกรณ์/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และ อาคาร 1962 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี