ช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และกองผ้าป่าของ อ.ส.ค. เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค.เข้าร่วม ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา