บ่ายวันที่ 3 มกราคม 2560  นายพงศ์กานต์ หงส์สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฟุตบอลไทย-เดนมาร์ค คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมมอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ณ สนามฟุตบอล สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี 2) ประเภทประชาชนทั่วไป 3) ประเภทประชาชนทั่วไปอาวุโส โดยจะเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560