ช่วงบ่ายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( นายลักษณ์ วจนานวัช) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล) และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย )ในการตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. และให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ อ.ส.ค. ดังนี้
1. ให้ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับ ภาษี ผลิตภัณฑ์นมเป็น 0 ในปี 2568
2. แนวทางการบริหาร โครงการอาหารเสริม( นม )โรงเรียน
3. ให้การสนับสนุนสหกรณ์โคนมต่างๆเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค.ได้
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ