เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลเจ้าพ่อบุญลืออันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาว อ.ส.ค.และประชาชนทั่วไป

โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ที่ทำการกองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม) นอกจากการทอดผ้าป่าแล้ว ยังถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ทำบุญที่ทำการกองประชาสัมพันธ์ฯ ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งงานนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์มาเป็นจำนวนมาก รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 78,779 บาท ซึ่งผู้บริหาร อ.ส.ค.และผู้รับผิดชอบงานนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล