วันที่ 11 มกราคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ พนักงาน อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ส่งมอบgความห่วงใย และให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านโครงการ 7สีช่วยชาวบ้าน ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7