วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประธานคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้านTHAI – DENMARK MILK LAND) พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. รองประธานคณะทำงานฯและคณะ ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท ทีสตอรี่ พระราม 9 จำกัด ครั้งที่ 1/2564ตามคำสั่ง อ.ส.ค. 156/2564 โดยบริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก ในปี 2564 รวมถึง MILK LAND TRUCK และสรุปประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนครึ่งปีแรก เพื่อหารือแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ Video Conference (ด้วยโปรแกรม Cisio Webex) ณ ห้อง ประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ