ช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค. ร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้นผู้อำนวยการ อ.ส.ค เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ จำนวน 67 ต้น ณ บริเวณริมถนนมิตรภาพ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี