วันที่ 28 กรกฎาคม 2560. นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายสุรพล วาที หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป นำพนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา. 28 กรกฎาคม2560 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง