วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบวัคซีนโรคลัมปี สกิน และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที รสช็อกโกแลต ขนาด 250 มล.ให้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 21 ตำบล ในอำเภอยางตลาด โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,เป็นผู้แทนพร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ โดยสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที รสช็อกโกแลต ขนาด 250 มล.แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ฟาร์มสวยด้วยรัก ตำบลโคกสี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์