สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้(ปราณบุรี)มีประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ/วัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 5 รายการ

วัสดุการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

1.ราคากลางการกระดาษ 125 TD Slim
2.ราคากลางการกระดาษ 200 TD Slim
3.ราคากลางการกระดาษ 200 นมโรงเรียน BASE
4.ราคากลางการกระดาษ 250 TD

วัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

– ราคากลางน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์