วันที่ 10 เมษายน 2561 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้ให้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค. ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย ทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป การบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและพนักงานผู้ล่วงลับ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวพนักงานอาวุโส และมีการประกวดการแต่งกายด้วยชุดไทย ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์