วันที่ 11 เม.ย 60  ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้ากองบริหารฯ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT มอบให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการประจำศูนย์บริการประชาชนประจำจุดต่างๆดังนี้
– สี่แยกต้นแค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
– หน้าโรงเรียน มวกเหล็กวิทยา
– หน้าศูนย์กีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก
– สี่แยกหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ จ.สระบุรี