ช่วงเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มล. จำนวน 30 หีบ ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในการดำเนินโครงการ “ตู้ปันสุข ข่าวช่อง 8” เพื่อแบ่งปันอาหาร สิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภคและบริโภค ในรูปแบบตู้แบ่งปัน ให้แก่ผู้เดือดร้อนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถหยิบได้ฟรี ณ ชั้น 3 อาคาร RS TOWER ตึก B ถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ