วันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที.ขนาด 250 มล. จำนวน 100 ลัง สนับสนุนให้กับ พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บังคับบัญชา ภาค 2 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรอง ตามโครงการรักษาความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดย นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได้มอบหมายให้ นายสมยศ กองสุผล เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งในครั้งนี้ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง