ช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์ “นมคิดดี…นมดี ที่คุณแม่รอคอย” ให้กับผู้บริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสื่อมวลชนที่มาเข้าร่วมทำข่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมคิดดีผลิตภัณฑ์ใหม่จาก อ.ส.ค. ณ ห้อง ประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์