ช่วงบ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เป็นตัวแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากบริษัท เอส ไอ จี คอมบลิบล็อค จำกัด (SIG Comblibloc Ltd.) เนื่องในโอกาสที่ทาง อ.ส.ค. ได้มีการซื้อกระดาษบรรจุภัณฑ์ครบ 1,000 ล้านชิ้นในปี 2562 จากคุณซามูเอล เเดมเบรวิลล์ ผู้อำนวยการ (เอเชียแปซิฟิกใต้) เเละคุณวัชรพงศ์ อึ้งศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนบริษัทฯ เป็นผู้นำมอบโล่ห์ โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ