ช่วงเช้าวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี ศูนย์การทหารม้า มณฑลทหารบกที่ 18 กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ และตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ซึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้เกียรติเป็นประธาน ปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี แล้วไปสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ปลูกป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ห้วหน้าหน่วบงานราชการ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน