ช่วงเย็นวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวโรกาสปีใหม่ โดยมี ประธาน (นายสวัสดิ์ โสมรักษ์ ) และเกษตรกร/สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้การต้อนรับ อันเป็นการ กระชับความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี