วันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ (ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป) และพิธีวางพานพุ่มบวงสรวงสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (รัชกาลที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มไทย-เดนมาร์ค ร่วมถวายในพิธีสงฆ์ และแจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย