ช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้ากองการตลาด ทำการแทนหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี พร้อมด้วยกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง นำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมัลเบอร์รีแจกให้กับผู้เข้าร่วมภายในงาน โดยมี นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ