ช่วงสายวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เยาวชน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร่วมกันดันน้ำสู่ป่าต้นน้ำลำธารมวกเหล็กสร้างฝายชะลอน้ำ ทั้งนี้ อ.ส.ค.สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และน้ำดื่ม แก่จิตอาสาที่มาร่วมสร้างฝาย ณ บริเวณหมู่บ้าน กอไก่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี