วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยนายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมร่วมงานเดินวิ่งมวกเหล็กฮาฟมาราธอน โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขัน ณ.ลานนับดาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการ อ.ส.ค.อาชีพเลี้ยงโคนมที่พ่อมอบไว้ให้และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้กับประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย