เช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ผู้บริหารอ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการโคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโค จากผู้ประกอบการโคนมแปรรูปในการส่งออก ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี