บ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รางวัลโดดเด่นระดับประเทศแต่ละกลุ่มสินค้า จำนวน 4 แปลง (ศรีสะเกษ น่าน ตรัง และสระบุรี) และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบใบประกาศและโล่รางวัล ประธานหรือผู้แทนศพท. ที่ผ่านการอบรม จำนวน 882 ศูนย์,แปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ รางวัลแปลงโดดเด่นกลุ่มสินค้า จำนวน 2 แปลง และรางวัลชมเชย จำนวน 13 แปลง (รวม 15 แปลง),สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นด้านการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 5 จังหวัด (อำนาจเจริญ จันทบุรี บุรีรัมย์ พิจิตร และมหาสารคาม) ซึ่งเสร็จจากพิธีมอบใบประกาศและโล่รางวัล ทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ