ช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมงาน โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ เนื่องในวัน ศรีสารสาสน์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ ผู้บริหาร โรงเรียน และ อสค โดยผู้ประกอบการร้านนมไทยเดนมาร์ค์ ได้แจกนม ไทยเดนมาร์ค ให้เด็กนักเรียนดื่มฟรี ที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม , โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ