ช่วงเย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร มาร่วมงาน “Top Thai Brands Vientiane” จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  ประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย มาแสดงสินค้า ซึ่งนมไทยเดนมาร์ค ร่วมออกบูธในงานนี้ด้วย

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.