ช่วงบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมงาน VIV Asia 2017 ซึ่งได้รับเชิญจากผู้บริหาร บริษัท KEENAN an Altech company ที่จะมอบเครื่องผสมอาหาร TMR ให้กับอ.ส.ค. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรม เกษตรกร/ สหกรณ์โคนม  จากนั้น ได้พบผู้บริหารบริษัท CLAAS ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการเกตรขนาดใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ