เช้าวันนี้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) พร้อม หัวหน้ากองเลขานุการ (นส.ดวงพร บุญกูล) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี