ช่วงเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดงาน “14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี 2561” จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมสักขีพยาน ให้กับคู่รัก จำนวน 30 คู่ ซึ่งมี Highlight กิจกรรมการจดทะเบียนสมรสบนหลังม้า การถ่ายภาพ ความทรงจำในบรรยากาสคาวบอย ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี