วันที่ 11​ มีนาคม​ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่​ (โควิด-19) รวมไปถึงวิกฤตปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5) ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ