ช่วงบ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ ออกรายการสด “แจ๋วแฟมิลี่” ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ในประเด็น “โคนมอาชีพพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้คนไทยได้บริโภคนม คุณภาพดี และเกษตรกรโคนมไทย มีอาชีพ ที่มั่นคง และยั่งยืน จนทุกวันนี้ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ