ช่วงเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดศูนย์การค้าไอคอนสยาม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่ง อ.ส.ค. มีร้าน THAI-DENMARK MILK LAND สาขา3 ภายใต้โครงการ “เมืองสุขสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช ) มาเยี่ยมชม ที่ร้านTHAI-DENMARK MILK LAND ณ ไอคอนสยาม คลองสาน กรุงเทพฯ