เช้าวันที่ 26 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.ส.ค.ชั้น 5 บริเวณตลาด อ.ต.ก.จตุจักร กรุงเทพฯ