เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค.ร่วมโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าว              เปิดโครงการพร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งภายในงาน อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มาร่วมบริการประชาชนพร้อมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560(World Milk Day 2017) ณ หอประชุมอาคารประมณฑ์พลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สระบุรี