เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ได้พักผ่อน พักรถ ดื่มน้ำ นมไทย-เดนมาร์ค (ฟรี) และชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในอัตราค่าบริการพิเศษครึ่งราคา แต่สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่วัย 60 ปีขึ้นไปฟรี! นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ พร้อมของแถมน่ารักๆ และมีเกษตรกรนำผลผลิตสดๆ จากไร่มาจำหน่ายในราคาพิเศษ จากการเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 3,120 คน