วันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้ บริษัท ยกถาวร จำกัด ผู้แทนจำหน่ายนมไทยเดนมาร์ค เขตภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ด้วยนมไทยเดนมาร์ค ให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขต จังหวัด สงขลา ผ่านทางฐานทัพเรือสงขลา และ อสมท.