วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเปิดการอบรม Marketing Strategy Training and Workshop เพื่อจัดทำแผนการตลาด ระยะสั้น และระยะยาว โดยมีการบรรยายพิเศษ การใช้ตราสัญลักษณ์และการบริหารจัดการแบรนด์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.ฝ่ายการตลาดและการขายทั่วประเทศเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม