วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง เข้ารับประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน โดยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ของ อ.ส.ค. ได้ถูกรับเลือกให้ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนมตราไทย-เดนมาร์ค และนมโรงเรียนตรากลาง จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ