ช่วงเช้าวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในครั้งนี้ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว โดยนำประเด็น ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค วิถี New Normal และมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จ. สระบุรี เป็นมาตรฐานที่ทาง อ.ส.ค. ได้รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์