วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาคลองสามวา เพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายธรรมนัส พรหมเผ่า น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร