ช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าประชุม Dairy Asia ร่วมกับน.สพ.วิษณุ ทรงกิตติ ประธานอนุกรรมการต่างประเทศ และกิจกรรมพิเศษ อ.ส.ค. และ น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ (ผู้แทนอธิบดี กรมปศุสัตว์ ) โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน แห่งประเทศเมียนมา เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้หัวข้อ Towards a more sustainable Asian Livestock Sector ซึ่งจัดโดย FAO ณ โรงแรม Royal ACE กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา