ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสประจำปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร