วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวงประจำปี2563 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในงาน โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานนี้ และบูธนิทรรศการ อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คมอบให้กับผู้ที่มาชมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานด้วย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กทม.