วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 รวม 3 วัน โดย อ.ส.ค.ได้ร่วมออกนิทรรศการในครั้งนี้ ณ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ