เช้าวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ “สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี ” ในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิมเฟส 1
ทั้งนี้ ได้มีคณะผู้แทนห้างแม็คโครให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดวางชั้นผลิตภัณฑ์นมคิดดี ตราไทย-เดนมาร์ค พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริโภคบริเวณบูธกิจกรรม “ผลิตภัณฑ์นมคิดดี” ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติทีมการตลาดแม็คโครเข้าสัมภาษณ์ถึงการเพิ่มช่องทางการขายในกลุ่มห้างสรรพสินค้าค้าส่งและค้าปลีก ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาด โดยผ่านกิจกรรมBTL (Below the line) เพื่อให้ผู้บริโภค ได้มีประสบการณ์ตรง กับ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทำโปรโมชั่นและสื่อ POP เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร สาขาลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ